Stavebná činnosť

Naša firma vám zaručuje dlhoročné skúsenosti v oblasti stavebnej činnosti. V rámci našich služieb ponúkame komplexný súbor služieb spojených s výstavbou. Podstatnú časť realizácií našej spoločnosti tvoria ale viaceré činnosti.


 • Základy

  Betonáž základov, základová doska, debnenie základov, parkoviská, prístupové cesty, drenáže, odvodnenie.

 • Murárske práce

  Murovanie stien rôznymi technológiami a materiálmi ( Porotherm, Leier, Ytong, Porfix, a iné...), dlažby, obkladanie, potery cementové, sadrový anhydritový poter, omietka sadrová, štuková omietka.

 • Zatepľovanie

  Zateplenie fasád, odvetrané zateplené fasády, zateplenie krovu, fúkaná izolácia.

 • Komíny

  Výstavba komína murovaného aj nerezového (Schiedel, Qatro, Prespor, Leier,...), stavba krbov, krby - sálavý, teplovzdušný, s výmenníkom.

 • Tesárske práce

  Krovy tradičné, väzníkové, strechy, pokrývanie, latovanie, debnenie, debnenia / šalovanie / stropov, vence, stĺpy, debnenie stien, schodiská, betonáž stropu.

 • Hydroizolácie

  Penetračné nátery, natavenie izolačných pásov / lepenka, tekutá lepenka, PVC fólie.

 • Strechy

  Šikmé strechy aj ploché strechy.

 • Sanita

  Inštalatérske práce - rozvody vody, kanlizácie, plynovod, montáž zariaďovacích predmetov, prípojka vodovodná, kanalizačná prípojka, plynová prípojka.

 • Sadrokartónové konštrukcie

  Sadrokartónový strop, bodové svetlá, led pásy, hviezdne nebo, sadrokartónové priečky.

 • Obklady a dlažby
 • Omietky a stierky

  Vykonávame stierkovanie obytných budov.

 • Armovanie vencov a deky
 • Klampiarske práce

  Parapety lakoplastované, hliníkové, atikové plechy, dažďové zvody, žľaby, oplechovanie.

 • Maliarske práce

  Maľovanie stien, stropov, lazúra drevených prvkov, tatranský profil, náter kovových konštrukcií, maľovanie fasády.

Kancelária

Stará Košická 7
044 12 Nižný Klátov
IČO: 45905690

DIČ: 2023129724
IČ DPH: 2023129724

Kontakty

Kancelária: 0905 743 414
Píla: 0905 312 599
Konateľ: 0905 606 903
e-mail: miro.zabecky@netkosice.sk

Copyright © 2021 - Stavebno - obchodná spoločnosť Žabecký s.r.o., design by Stylecom. All rights reserved

Vyhľadávanie